Velkommen til DENMARK OPEN 2023

Kvistgård Agility Forening byder velkommen til DENMARK OPEN 2023, der afholdes i dagene 13-16. juli 2023. Under DENMARK OPEN 2023 vil der være mulighed for at løbe agility alle 4 dage, som stævnet varer.

DENMARK OPEN 2023 afholdes i Hørsholm Idrætspark – samme sted som DANIA CUP 2017 blev afholdt. Idrætsparken rummer rigtig fine faciliteter i form af store, sammenhængende græsarealer samt gode bade- og omklædningsfaciliteter for de deltagere, som vælger at campere i idrætsparken under stævnet.

Ugen efter DENMARK OPEN (20-23. juli 2023) afvikles FCI AGILITY EUROPEAN OPEN samme sted – også med Kvistgård Agility Forening som arrangør. For agilityudøvere og officials, som deltager i begge begivenheder, vil det således være muligt at campere i hele perioden (12-24. juli 2023), og dermed kombinere de to agilitybegivenheder med lidt ferie i det storkøbenhavnske område. 

Hørsholm Idrætspark er beliggende i naturskønne omgivelser med Hørsholm Golfklub som nærmeste nabo. Her er der gode muligheder for en dejlig gåtur i området, og Rungsted havn og Øresund ligger kun ca. 15 minutters gang fra idrætsparken.

Nordsjælland byder på et hav af seværdigheder og aktivitetsmuligheder for børn og voksne i alle aldre. Besøg f.eks. M/S Museet for Søfart i Helsingør, som er et eksempel på banebrydende arkitektur som vækker opmærksomhed verden over. Bjarke Ingels Group har tegnet det underjordiske museum, som har vundet adskillige internationale priser og er blevet beskrevet som ”det smukkeste hul i jorden”.

Nordsjælland er om nogen region i Danmark sprængfyldt med kunst og kultur. Ultramoderne arkitektur, kunst og design, internationalt teater og ikke mindst overdådige renæssanceslotte som fortæller Danmarkshistorie. Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg slotte er kulturhistoriske fyrtårne som tiltrækker turister fra hele verden. Hvert år i august afholdes Shakespeare Festival i Kronborgs slotsgård med internationale teaterkompagnier. Esrum Kloster, oprindelig et stort og magtfuldt cistercienserkloster, er i dag et aktivt center for kultur og oplevelse, samt pilgrimscentrum. Louisiana Museum of Modern Art er et kunstmuseum i verdensklasse, hvor kunst, natur og arkitektur mødes i et enestående samspil. Oplev skiftende udstillinger med fremtrædende internationale kunstnere, foruden en fornem permanent samling. Også Danmarks Tekniske Museum er beliggende i Helsingør.

Og kun ca. 25 minutters kørsel fra Hørsholm finder du København med turistattraktioner som Tivoli, Zoo, Langelinie med den lille havfrue, samt ikke mindst masser af indkøbsmuligheder, spisesteder og meget andet i den indre by. Under links kan du finde henvisninger til nogle af de mange oplevelser i området.

Det er vores håb, at vi vil kunne gennemføre DENMARK OPEN 2023 med deltagelse af glade ekvipager fra både ind- og udland, der på trods af landegrænser og sprogbarrierer vil åbne mulighed for nye venskaber, og hvor respekten for hunden, konkurrenterne og agilitysporten er i højsædet. Vi krydser fingre for nogle dejlige dage med dansk sommer og sol.

Regler for deltagelse

Fører skal være minimum 10 år (juniorførere dog kun 8 år) på stævnedagen. Både hunde med og uden stambog kan deltage. Hunden skal på stævnedagen være fyldt 18 måneder, og have en agilityresultatbog udstedt af DKK eller en anden FCI-anerkendt kennel klub. For hunde fra andre lande, der ikke nødvendigvis udsteder agilityresultatbøger, skal fører/ejer i stedet medbringe et dokument udstedt af den respektive kennel klub, der dokumenterer hvilken agilityklasse den pågældende hund er kvalificeret til at deltage i.

Hunden skal have en udvidet hundeansvarsforsikring, der dækker under udøvelse af agility.
Hunden skal endvidere mindst være vaccineret mod parvovirus og hundesyge. Vaccinationen må maksimalt være 4 år gammel. Evt. revaccination skal være foretaget senest 14 dage før første konkurrencedag. Hunde bosiddende i udlandet skal tillige være vaccineret imod rabies.
Hunden skal derudover være i god mental og fysisk sundhedstilstand.
Drægtige tæver må ikke deltage de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter første parring, ligesom tæver med hvalpe under 75 dage må ikke deltage. 

Løbske tæver: Løbske tæver er velkomne til at deltage under Denmark Open. Deltagere med løbske tæver skal dog give besked om dette til stævnearrangøren, senest ved check-in. Konstateres løbetiden efter tidspunktet for første konkurrence, skal føreren straks orientere stævnearrangøren. Følgende vil være gældende for ekvipager med løbske tæver:

 • Ekvipagen skal starte på den tildelte plads i respektive klasser.
 • Fører skal udvise almindeligt hensyn til de øvrige stævnedeltagere, når hunden føres rundt på og omkring konkurrenceområdet. 

Manglende udvisning af hensyn kan i grove tilfælde medføre diskvalifikation for resten af stævnedagen eller for resten af stævnet efter stævnearrangørens nærmere beslutning.

Sygdom: Forhindres en dansk hund i at deltage p.g.a. sygdom, refunderes den uudnyttede del af startgebyret mod forevisning af dyrlægeattest – betalt af fører/ejer. Ved framelding tilbageholdes under alle omstændigheder et administrationsgebyr på 100,00 Dkr.

Forhindres en udenlandsk hund i at deltage efter ankomst til stævnet, gælder samme regler for refundering af startgebyr som for danske hunde. Forhindres den udenlandske hund i at deltage p.g.a. sygdom før ankomst til stævnet, skal en dyrlægeattest – betalt af fører/ejer – fremsendes til arrangøren senest 3 dage efter stævneafslutning, såfremt startgebyr med fradrag for administrationsgebyret på 100,00 Dkr. ønskes refunderet.

Kupering m.v.: Dansk opdrættede, ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 kan ikke deltage. Samme bestemmelse gælder for hunde født i andre lande, hvor ørekupering er forbudt. Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 (bortset fra racerne Breton, Kort- og ruhåret hønsehund, Vizsla og Weimaraner) kan ifølge dansk lovgivning ikke deltage, uanset i hvilket land hunden er født. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. For detaljerede regler og undtagelser vedr. øre- og halekupering m.v. henvises til Dansk Kennel Klubs generelle regler.

 

Klasser

ter vores målsætning at afvikle et konkurrencepræget agilitystævne på et højt internationalt niveau, som kan tiltrække de bedste ekvipager fra ind- og udland.

 

Størrelser:

Der konkurreres i 4 forskellige størrelser i henhold til FCI’s 2023-regler, defineret ud fra hundens skulderhøjde:

 • Små hunde:  Op til 34,99 cm.
 • Mellem hunde: Mellem 35,00 og 42,99 cm.
 • Intermediate hunde: Mellem 43,00 og 47,99 cm.
 • Store hunde: 48,00 cm og derover.


Antal starter pr. konkurrencedag:

Stævnet afvikles i op til 4 konkurrenceringe, med et gennemsnitligt antal starter på ca. 375 pr. ring pr. dag. Hver hundefører kan maksimalt tilmelde 6 starter pr. dag. Hvis du tilmelder dig med 2 eller flere hunde, skal du forvente at komme til at stå i den situation, at skulle løbe i flere ringe på samme tid. Det vil i så fald være dit eget ansvar på forhånd at træffe aftale med den ansvarlige i hver af de berørte ringe om flytning til enten starten eller slutningen på klassen (eller gruppen, såfremt der er tale om en klasse med flere banegennemgange). Hvis du misser din plads i startrækkefølgen uden på forhånd at have truffet aftale med den ansvarlige herom, mister du retten til at starte i klassen.

 

Klasser:

Følgende klasser vil blive afviklet på de enkelte stævnedage (ikke nødvendigvis i nævnte rækkefølge):

KLASSE TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
SP1 X X X X
SP JUN X X X X
SP2 X X X X
SP SEN X X X X
SP3 X X X X
AG1 X X X X
AG JUN X X X X
AG2 X X X X
AG SEN X X X X
AG3 X X X X
SP KVAL * X X X
AG KVAL * X X X  
FINALE       X

* = finalekvalificerende klasser


Officielle klasser:

Der konkurreres i de 3 officielle klasser (klasse 1, 2 og 3) jf. FCI’s regler med danske tilføjelser jf. Dansk Kennel Klub’s agilityreglement.

Agility og Spring klasse 1
Kun åben for hunde, som ikke er kvalificeret til at deltage i hvad der svarer til FCI’s agility klasse 2 eller 3.
Oprykning til klasse 2 sker efter 6 løb i klasse 1 med 0,00 fejl under mindst to forskellige dommere. Heraf skal mindst 3 af resultaterne være opnået i agility.

Agility og Spring klasse 2
Kun åben for hunde, der har klaret oprykningskravet til klasse 2, men som ikke er kvalificeret til at deltage i hvad der svarer til FCI’s agility klasse 3.
Oprykning til klasse 3 sker efter 6 løb i klasse 2 med 0,00 fejl og en placering blandt de 20 % bedste i klassen, under mindst to forskellige dommere. Heraf skal mindst 3 af resultaterne være opnået i agility.

Agility og Spring klasse 3
Kun åben for hunde, der har klaret oprykningskravet til klasse 3. I klasse 3 deltager også hunde, som forud for konkurrencetidspunktet har opnået titler som hhv. Dansk Agility Champion/Mester og Dansk Spring Champion/Mester.
Alle hunde kan vinde certifikater i Danmark. Certifikat tildeles til den bedst placerede ikke-champion/mester med 0,00 fejl, Danskejede stambogsførte hunde, der 3 gange under mindst to forskellige dommere vinder certifikat, tildeles hhv. titlerne Dansk Agility Champion og Dansk Spring Champion, mens ikke stambogsførte hunde tildeles titlerne hhv. Dansk Agility Mester og Dansk Spring Mester.
Det er fuldstændig uden betydning om en hund er avlsgodkendt, cryptochid eller kastreret. Ekvipager, som under stævnet måtte opnå titlen som dansk SP- eller AGCH, vil i overensstemmelse med DKK’s agilityreglement blive præmieret med en særskilt ærespræmie.
Udenlandsk ejede hunde, som i forvejen er AGCH og/eller SPCH i hjemlandet skal kun opnå ét certifikat i hhv. AG og SP for at erhverve titlerne som dansk SP- eller AGCH.

Udenlandske deltageres indplacering i de officielle klasser

Afvikles der officielle springklasser i hjemlandet, skal disse lægges til grund for indplaceringen i de danske springklasser. Hvis der kun afvikles officielle agilityklasser i hjemlandet gælder indplaceringen i disse også som indplacering i de danske springklasser. Springresultater opnået i Danmark vedrører kun evt. oprykninger i springklasserne, ligesom agilityresultater også kun vedrører evt. oprykninger i agilityklasserne.

 

Uofficielle klasser:

Der konkurreres i følgende uofficielle klasser:

 • AG og SP finalekvalifikation (KVAL)
 • Juniorklasse (JUN)
 • Seniorklasse (SEN)
 • Denmark Open finalen

AG og SP finalekvalifikation (KVAL)
Der tilstræbes en sværhedsgrad på banerne mellem klasse 2 og 3. Finalekvalifikationsklasserne giver point til den gennemgående konkurrence, der afsluttes med Denmark Open finalen på stævnets sidste dag.

Klasserne afvikles efter reglerne for åben klasse jf. DKK agilityreglement.

BEMÆRK: Finalekvalifikationsklasserne er KUN åbne for hunde, der er kvalificerede til at løbe officielle klasser i klasse 2 eller klasse 3.

Juniorklasse (JUN)
Er kun for unge hundeførere, der i det pågældende kalenderår er fyldt 8 år og ikke er fyldt 16 år (kan deltage resten af året i det kalenderår man fylder 16). I Juniorklassen må der kun være juniorføreren og hunden på banen sammen med dommeren .

BEMÆRK: Ingen juniorløb i finalekvalifikationsklasserne.

Seniorklasse (SEN)
Kun for hunde, som på stævnedagen er fyldt 7 år. Tilmeldes hunden som senior vil den kun kunne deltage i de udbudte seniorklasser under hele stævnet. Henset til, at stævnet strækker sig over 4 dage, udbyder vi kun seniorklasser i agility og spring.

BEMÆRK: Seniorklasserne afvikles på samme bane som klasse 2, dog uden hjul, og med nedsat springhøjde. Ingen seniorløb i finalekvalifikationsklasserne

Denmark Open finalen

Ved DENMARK OPEN 2023 afvikles finaler for store hunde, intermediate hunde, mellem hunde og små hunde. Finalen afvikles i ét løb på en agilitybane. Resultater opnået de finalekvalificerende klasser tages IKKE med i finalen, og er således kun afgørende for startrækkefølgen, idet hunden med færrest point i de 2 tællende løb starter sidst. Vinderen af finalen er den i finaleløbet bedst placerede hund.

 

Kvalifikation til Denmark Open Finalen:

Deltagerantallet i finaleløbet fastsættes som 20 % af det gennemsnitlige antal deltagere i de 6 finalekvalifikationsklasser i hver af de 4 størrelser, dog maksimalt 25 hunde i hver størrelse.
I hver af de 6 kvalifikationsklasser er vinderen i alle 4 størrelser samt nr. 2 i størrelse large direkte kvalificeret til finalen. Hvis en allerede direkte kvalificeret deltager opnår endnu et finalekvalificerende resultat, går pladsen videre til den første ikke-kvalificerede i det pågældende løb. For at kvalificere sig til de øvrige finalepladser (max. 13 hunde i hver størrelse) skal hunden have mindst 2 tællende resultater i de 6 kvalifikationsklasser. De 2 tællende resultater skal være fordelt med 1 i spring og 1 i agility. Med tællende resultater forstås gennemførte klasser – altså ikke diskvalifikation.
Hunden tildeles point i forhold til den opnåede placering i den pågældende klasse. Det vil sige 1. plads = 1 point, 10. plads = 10 point, 25. plads = 25 point osv. Alle tællende resultater konverteres til point. Ved mere end 2 tællende løb, er det kun det bedste spring- og agilityresultat der tæller til den endelige finalekvalifikation. De pointkvalificerede hunde er de hunde med laveste totale pointsum i de 2 tællende løb i kvalifikationsklassen.

 

Dommere

Følgende dommere har – indtil videre – takket ja til vores invitation:

– Karel Havlicek (Tjekkiet) – udpeget som dommer til FCI Agility VM 2023.
– Anders Virtanen (Finland) – udpeget som dommer til FCI Agility VM 2023.
– Anna Schönenberger (Schweiz) – udpeget som dommer til NKU Agility NM 2023.
– Martin Tait (England).
– Michiel Lazeroms (Holland).
– Rolli Schiltz (Luxembourg).
– Blaz Oven (Slovenien).
– Renan Andrade Campos (Brasilien).
– Pau Serrano Ciratusa (Spanien).
– Carolyn Chelchinskey (Sydafrika).
– Morten Juhl Hansen (Danmark) – udpeget som dommer til FCI Agility EO 2023.
– Regin Reinhard (Danmark) – udpeget som dommer til FCI Agility EO 2023.
– Jane Elene Christensen (Danmark).
– Gert Bruus (Danmark).

Tilmelding og Betaling

Tilmelding skal ske via hjemmesiden AGILITYEVENTS (https://agilityevents.dk).

Der vil blive åbnet for tilmelding den 15. marts 2023 kl. 20.00.

BEMÆRK: On-line tilmeldingen vil være åben indtil max. antal starter pr. dag (1500 starter) er nået/overskredet – som minimum dog indtil den 28. marts 2023.

I tilfælde af, at max. antal starter (1500 starter) nås inden 29. marts 2023, prioriteres deltagelse i stævnet ud fra følgende kriterier:

 • Antallet af dage og starter der tilmeldes. Jo flere dage og jo flere starter der tilmeldes, des højere prioriteres tilmeldingen. 
  Deltagere, der tilmelder minimum 4 løb pr. dag alle 4 stævnedage gives højest prioritet.
 • Tilsagn om deltagelse som frivillig hjælper under stævnet. 
  Højst prioritet gives til deltagere/hjælpere, der kun løber med én hund, samt deltagere, hvis ikke-konkurrerende familiemedlemmer stiller sig til rådighed som hjælpere. I prioriteringen tages der naturligvis også hensyn til hjælpere, der ikke har mulighed for at tilmelde sig for hele ugen.

Hvis du senest den 28. marts 2023 har tilmeldt dig Denmark Open 2023, vil du inden for 2 uger modtage besked om hvorvidt du får tilbudt en plads til stævnet, eller om du indledningsvis må tage til takke med en plads på vores venteliste. Deltagere optaget på venteliste vil blive tilbudt deltagelse i forhold til det oprindelige tilmeldingstidspunkt.

Hvis vi – mod forventning – ikke har nået/overskredet max. antal starter den 28. marts 2023, vil on-line tilmeldingen forblive åben indtil max. antal starter er nået.

BEMÆRK, at din tilmelding vil først være endeligt bekræftet, når betaling for din tilmelding er registreret.

ABSOLUT SIDSTE FRIST FOR RETTIDIG TILMELDING OG BETALING ER FASTSAT TIL 1. JUNI 2023.

BEMÆRK: Hvis du i forbindelse med agilitylandsholdets auktion eller lotteri afholdt i 2019 erhvervede dig et gavekort pålydende garanteret deltagelse i Dania Cup 2020 og betalt første start, vil gavekortet tillige være gældende til DENMARK OPEN 2023 på de samme vilkår.

 

Startgebyrer:

Startgebyr forudbetales ved tilmelding.

Startgebyr (betales kun én gang – uanset hvilken ugedag den er placeret) – senior undtaget 36,00 Dkr
Alle officielle og uofficielle klasser samt alle senior- og juniorklasser 72,00 Dkr
Denmark Open finalen Gratis

 

Overnatning og Forplejning

OVERNATNING:

I Hørsholm Idrætspark vil det være muligt at campere i perioden fra onsdag d. 12. juli kl. 10.00 og indtil mandag d. 17. juli kl. 12.00. Der er god plads på campingarealet, men indledningsvis fastsættes en max. grænse på 200 pladser/campister. Der vil for alle campister være adgang til bad og toilet.

Til hver “STANDARD ENHED” tildeles et areal på 10 x 8 meter. På grund af brandmyndighedernes sikkerhedskrav medfører dette, at længden på din autocamper/campingvogn maksimalt må være 7 meter (trækket medregnet). Hvis længden på din autocamper/campingvogn overstiger 7 meter, skal du derfor booke plads til en ”STOR ENHED” (15 x 8 meter).

Prisen for camping vil være 1.200,00 kr. for en STANDARD ENHED og 1.800,00 kr. for en STOR ENHED.

Booking af camping sker ligeledes via hjemmesiden AGILITYEVENTS.

 

FORPLEJNING:

I dagene 13-16. juli 2023 leveres frokost til stævnedeltagerne via en til formålet etableret ”food court” på stævnearealet. ”Food court” har på stævnedagene som minimum åbent i tidsrummet 10.00-16.00. Udvalget består af diverse fastfood produkter, frokostboller, sandwiches, suppleret med drikkevarer samt is, slik og frugt.

I takt med, at aftalerne med leverandørerne falder på plads, vil du kunne finde flere oplysninger her på siden.