Udstiller (salgsstand) til DENMARK OPEN 2023

Hvis du ønsker at deltage som udstiller i Denmark Open 2023 med en salgsstand, skal du udfylde og fremsende en udstillertilmeldingsformular. Formularen, som også indeholder information om priser, vilkår m.m., kan du finde/downloade via

DETTE LINK.

Leje af en udstillerstand sker uden undtagelse ved fremsendelse af en udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket. Tilmeldingsblanketten skal udfyldes fuldt ud, underskrives på en juridisk bindende måde og fremsendes via e-mail til sales-dkopen@kaf-agility.dk.

Du vælger selv størrelsen på det standareal, som du ønsker at benytte. Udstiller må ikke overskride udstillingsarealet som aftalt via registreringsformularen. Opbevaring af materialer og affald uden for det afgrænsede udstillingsområde vil ikke være tilladt.

Som udstiller kan du vælge at betale for standpladsen enten ved bankoverførsel eller i form af gavekort/vouchers til din forretning, som kan udleveres som præmier under stævnet. Hvis du ønsker at betale ved bankoverførsel, fremsendes bankoplysninger, når du har fremsendt den udfyldte udstillerformular. Hvis du ønsker at betale med gavekort/vouchers, vil du blive kontaktet m.h.p. indgåelse af aftale om størrelse og gyldighed på gavekort/vouchers.

Salg og markedsføring af produkter med det officielle Denmark Open 2023-logo er ikke tilladt, med mindre særskilt aftale herom er indgået med arrangøren. Begrænsningen gælder på hele konkurrenceområdet inklusive parkeringsplads, campingpladsområde og tilstødende arealer/bygninger.

Etablering af standene er mulig fra onsdag den 12. juli kl. 08.00. Etableringen skal være afsluttet senest torsdag den 13. juli kl. 08.00. Nedtagelse af standene skal være afsluttet mandag den 17. juli kl. 10.00. Udstilleren er ansvarlig for fuldstændig rydning af det lejede salgs- og udstillingsområde. Alle emballagematerialer eller andet affald skal fjernes og bortskaffes korrekt af udstilleren.

Fra den 20. til den 23. juli afvikles agilitystævnet FCI Agility European Open 2023 samme sted. Hvis du som udstiller ønsker at være til stede ved European Open agilitykonkurrencen, kan det lejede udstillingsområde benyttes gratis i dagene mellem de to (2) arrangementer.
Ved tilmelding til begge arrangementer ydes der 10 procent rabat på lejeprisen for udstillings-/standområdet.

ALLE SPØRGSMÅL vedr. salgsstande bedes fremsendt til mailadressen sales-dkopen@kaf-agility.dk.

 

Tilmeldte udstillere/salgsstande

XX